Welkom op RekenTaal!

Op deze site website vind u allerlei oefeningen voor het basisonderwijs.
Voor ieder leerjaar is er leerstof te vinden verdeeld over de verschillende vakken binnen het basisonderwijs.
Aan de linkerkant ziet u een menu waar u een keuze kunt maken uit de vakken rekenen, taal, frans enz.
Binnen die vakgebieden kunt weer deelgebieden zoals tijd of dictee kiezen.
Bij het vak rekenen zijn ook rekenblaadjes te vinden om af te drukken.
Zo kunnen leerlingen ook schriftelijk werken door middel van deze website.
Veel oefen- en leerplezier!!!

Populaire oefeningen

Rekenen:

- Tafels
- Cijferreeksen
- Hoofdrekenen
- Eenvoudige sommen
- Cijferen
Taal:

- Leesbeest
- Begrijpend lezen
- Alfabet
- Lezen
- Spreekwoorden
Blaadjes:

- Tafels
- Hoofdrekenen
- Cijferen
- Splitsen
- Tafelvierkant